Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a Louis Martin Alapítvány mint szolgáltató (a továbbiakban: Alapítvány vagy Adatkezelő) által üzemeltetett, a louismartin.hu cím alatti weboldal (a továbbiakban: Weboldal) adatkezelési gyakorlatát.

Az Adatkezelő adatai

 • A louismartin.hu oldalt a Louis Martin Alapítvány üzemelteti.
 • Email cím: kapcsolat[kukac]louismartin.hu
 • Székhely: 1113 Budapest, Daróczi út 33
 • Telefonszám: +36 30 090 7302
 • Nyilvántartási szám: 01-01-0013111
 • Adószám: 19302434-2-43
 • Statisztikai számjel: 19302434-9499-569-01
 • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-95307181
 • IBAN nemzetközi számlaszám: HU27116000060000000095307181
 • Számlavezető bank: Erste Bank Hungary Zrt.; SWIFT-kódja: GIBAHUHB

Általános rendelkezések

Az Alapítvány célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa Weboldalt használó személyek személyes adatainak védelmét. A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Weboldalról közvetlenül hozzáférhetőek.
Az Alapítvány jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, amiről emailben értesíti az érintetteket.
Az Alapítvány tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) betartásával végzi.
A személyes adatok megadása a Weboldalon önkéntes, és az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az érintett hozzájárul. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű az érintett hozzájárulása alapján, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
Az Alapítvány a tevékenysége során, kizárólag annak teljesítése érdekében és az ahhoz szükséges mértékben adatfeldolgozók mint címzettek részére továbbítja a személyes adatokat. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az Alapítvány által a Weboldalon keresztül kezelt személyes adatok tárolásra kerülnek a tárhelyszolgáltatónál, mint adatfeldolgozónál.
 • A tárhely szolgáltatója: Rackforest Zrt.
 • Weboldal: rackforest.com
 • Email cím: info[kukac]rackforest.com
 • Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
 • Telefonszám: +36 70 362 4785
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-142004
 • Adószám: 32056842-2-41
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014
A fizetési rendszerekhez az Alapítvány szolgáltatót vesz igénybe:
 • Fizetési szolgáltató: Barion Payment Zrt.
 • Weboldal: www.barion.hu
 • Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
 • Telefonszám: +36 1 464 7099
 • Cégjegyzékszám: 01-10-048552
 • Adószám: 25353192-2-43
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-73794/2014
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Alapítványhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Ezen adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Továbbított adatok: a fizetésnél kért és megadott adatok.
A könyveléshez szükséges adatok továbbításra kerülnek az Alapítvány megbízott könyvelője felé:
 • Könyvelő: Láng Tamás E.V.
 • Weboldal: tamasakonyvelom.hu
 • Email cím: konyvelest1[kukac]gmail.com
 • Cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 77. földszint
 • Telefonszám: +36 70 364 1672
Továbbított adatok: befizetésnél a befizető neve, email címe, és a befizetés összege. Kifizetésnél az intézmény neve, bankszáma száma, és a kifizetés összege.
Amennyiben az Alapítványt bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési vagy közigazgatási hatóság, így a személyes adatokkal foglalkozó hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett, úgy a megkereső által a pontos cél, jogalap és az adatok körének megjelölése mellett az Alapítvány rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat és erről az érintett személyt haladéktalanul értesíti.

Adatvédelmi tisztviselő

Az Alapítványnál adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre. Mi ugyanis nem minősülünk közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, tevékenységünk nem foglal magába olyan műveletet, amely a felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszi szükségessé, továbbá nem kezelünk különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot, így nem vagyunk kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Regisztráció, profil, fiókadatok

A Weboldal használatához kötődő szolgáltatások csak regisztrációt követően vehetők igénybe. A regisztrációhoz személyes adatok megadása szükséges. Ennek hiányában a felek között nem jön létre a szerződés és az Alapítvány nem tudja teljesíteni a szolgáltatásait az érintett részére.
Az adatkezelés jogalapja a természetes személy Felhasználók esetében a szerződés teljesítése, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
Felhívjuk a figyelmét, hogy Google vagy Facebook fiókkal történő regisztráció esetén az adatok gyűjtése ezen szolgáltatóktól (Facebook Inc.; 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; és Google LLC 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok) történik az összekapcsolást elősegítő plug-inekkel és az adatkezelésre nézve ezen szolgáltatók adatkezelési tájékoztatói is irányadóak. Ebben az esetben a szolgáltatók felé a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően, a szolgáltató (személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez fűződő) jogos érdeke alapján továbbításra kerül az Ön IP-címe és az az adat, hogy az Ön eszköze megnyitotta a Weboldalt és ezek az adatok a szolgáltatók által tárolásra kerülnek. A szolgáltatók mint az EU-n kívüli harmadik országokban székhellyel rendelkező szervezetek a „Privacy Shield” tanúsítvánnyal rendelkeznek az EU-USA adatvédelmi pajzs megállapodás alapján, amely garantálja az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szintnek való megfelelést. Amennyiben az ilyen formában történő adatkezeléssel vagy a két szolgáltató adatkezelésre vonatkozó feltételeivel nem ért egyet, úgy kérjük, hogy az emaillel történő regisztrációt válassza!
Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltatásokat az Alapítvány teljesíteni tudja.
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
 • Név: regisztrációkor megadott név, Facebook illetve Google alkalmazásban szereplő név
 • Email cím: regisztrációkor megadott email cím, Facebook illetve Google alkalmazásban szereplő email cím
 • Email cím megerősítésének időpontja (ha az email cím meg lett erősítve)
 • Jelszó bcrypt lenyomata (email címmel történő regisztráció esetén)
 • Facebook azonosító (Facebook regisztráció esetén)
 • Google azonosító (Google regisztráció esetén)
 • Regisztráció időpontja
 • A felhasználói adatok utolsó módosításának időpontja
Az adatkezelés időtartama: A regisztrált felhasználó bejelentkezés után törölhetik adataikat a “Felhasználói adatok” menüpontra kattintva az oldal alján, a “Regisztráció törlése” gombbal. Ebben az esetben a felhasználó valamennyi adata véglegesen törlődik az adatbázisunkból.
A megadott kapcsolattartási adatokat (email cím, telefonszám) arra is használjuk, hogy a kapcsolatot tartsuk Önnel a szerződés teljesítése érdekében és az email címre ezzel kapcsolatos tájékoztatást, információt, üzeneteket küldjünk.

Az oldalon használt sütik

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, úgynevezett sütiket (cookie) helyezünk el és olvasunk vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, akkor lehetőség van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy oldalunkon csak a weboldal működéshez elengedhetetlen sütiket használunk, melyek a következőek:
 • "louis_martin_dev_session": Ez egy egyedi munkamenet azonosítót tartalmaz, amely a weboldal működéséhez szükséges.
 • "louis_martin_cookie_consent": Ez a sütihasználat elfogadását tartalmazza.
 • "XSRF-TOKEN": Ez az úgynevezett "Cross-Site Request Forgery" elleni védekezéshez szükséges. Ezen süti használatának célja az, hogy más ne tudjon a felhasználó nevében űrlapot beküldeni.
 • "ba_vid": Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és az Ön böngészési szokásai alapján. A süti használata a csalók felismeréséhez szükséges. A süti azt biztosítja, hogy az Ön böngészési szokásaiból származó adatokról a Barion tudja, hogy egy felhasználótól származnak.
 • "ba_vid.xxx": Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és az Ön böngészési szokásai alapján. A süti azt biztosítja, hogy az Ön böngészési szokásait a Barion követhesse két munkamenet között ezen a honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatásának időbélyege ezen a honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles sütikhez való engedély.
 • "ba_sid": Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és az Ön böngészési szokásai alapján. A süti azt biztosítja, hogy az Ön munkamenetét a Barion azonosítani tudja honlapokon átívelően.
 • "ba_sid.xxx": Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és az Ön böngészési szokásai alapján. A süti azt biztosítja, hogy a böngészője munkamenetét (session) a Barion azonosítani tudja ezen a honlapon belül.
Az louismartin.hu oldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk a fentieknek megfelelően. Ha nem ért egyet a sütik fentiek szerinti használatával, kérjük, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja az oldalunkat!

Kapcsolatfelvétel

Amikor valaki elsőként, egyéb adatkezelés nélkül felveszi a kapcsolatot az Alapítvánnyal annak elérhetőségein, az Alapítvány személyes adatokat kezel.
Az adatkezelés célja a kapcsolattartás az érintettek és az Alapítvány között.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: az érintett által a kapcsolatfelvételnél önkéntesen megadott személyes adatok, különösen a neve, email címe, telefonszáma, beosztása, tisztsége.
Az adatkezelés címzettje az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkatárs, illetve az érintett által küldött üzenet címzettje, vagy a kérdéssel foglalkozó kolléga.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett az Alapítvány fenti elérhetőségein gyakorolhatja jogait.

Tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog

Az Alapítvány az érintettnek a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott körre kiterjedő tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja meg.
A tájékoztatás kérése írásban gyakorolható az Alapítvány fenti elérhetőségein.
Az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Alapítvány az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Az Alapítvány a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Alapítványra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Alapítvány előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Alapítványra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Alapítvány vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Alapítvány a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható ez a jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Alapítvány közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; vagy meghozatalát az Alapítványra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogérvényesítésre vonatkozó eljárási szabályok

Ügyintézési határidő: Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jelen kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Alapítvány a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Alapítvány a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Alapítvány minden érintett címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Jogorvoslat

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
Minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Az illetékes közigazgatási szerv

Az Alapítvány ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint illetékes közigazgatási szervnél. A hivatal elérhetőségei az alábbiak:
 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Email: ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu
 • URL: https://www.naih.hu/