Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák a Louis Martin Alapítvány mint szolgáltató (a továbbiakban: Alapítvány) által üzemeltetett, a louismartin.hu cím alatti weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy kizárólag csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a Felhasználási Feltételek minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti!
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződéskötés nyelve a magyar.
Az Alapítvány jogosult a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására a Weboldalon történő közzététellel. A módosítás a közzététellel lép hatályba és ezt követően irányadó.

Az Adatkezelő adatai

 • A louismartin.hu oldalt a Louis Martin Alapítvány üzemelteti.
 • Email cím: kapcsolat[kukac]louismartin.hu
 • Székhely: 1113 Budapest, Daróczi út 33
 • Telefonszám: +36 30 090 7302
 • Nyilvántartási szám: 01-01-0013111
 • Adószám: 19302434-2-43
 • Statisztikai számjel: 19302434-9499-569-01
 • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-95307181
 • IBAN nemzetközi számlaszám: HU27116000060000000095307181
 • Számlavezető bank: Erste Bank Hungary Zrt.; SWIFT-kódja: GIBAHUHB

A tárhely szolgáltatója

 • A tárhely szolgáltatója: Rackforest Zrt.
 • Weboldal: rackforest.com
 • Email cím: info[kukac]rackforest.com
 • Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
 • Telefonszám: +36 70 362 4785
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-142004
 • Adószám: 32056842-2-41
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014

Általános rendelkezések

A Weboldal felhasználói (a továbbiakban: Felhasználók) a regisztrációval egyidejűleg kijelentik, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek elfogadták. Ha a Felhasználó jelen feltételeket nem fogadja el, úgy nem veheti igénybe a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat.
A Felhasználók a Weboldal szolgáltatásainak lényeges tulajdonságairól a Weboldalon, illetve emailben kaphatnak részletes felvilágosítást.
A Weboldalon keresztül megadott személyes adatok (pl. név és email cím) kezelése teljes mértékben az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót, mielőtt bármilyen információt az Alapítvány rendelkezésére bocsátana!

A szolgáltatás tartalma

Az Alapítvány a Weboldalon platformot, profiloldalt biztosít óvodák és egyéb intézmények, közösségek (a továbbiakban: Intézmények) részére. Az Intézmény vezetőjének illetve fenntartójának előzetesen engedélyeznie kell a Intézmény támogatását. Ezután a Felhasználók ezen a profiloldalon keresztül támogathatják az adott Intézményt a Barion fiókjukkal.
A Felhasználók a Weboldal szolgáltatásainak egyéb lényeges tulajdonságairól a Weboldalon kaphatnak részletes felvilágosítást.

A profiloldalon megjelenő tartalmak

Egy Intézmény profilján megjelenítjük az adott intézmény nevét, címét, térképen elfoglalt helyét, valamint a rendszeres támogatóinak a számát. Ezen kívül opcionálisan megjeleníthetjük az Intézmény telefonszámát, weboldalát és OM azonosítóját. Az információk elsődleges forrása az Oktatási Hivatal. Az oldalunkon szereplő adatok ugyanakkor nem mindig naprakészek. Előfordulhat, hogy egyes óvodák hiányoznak az adatbázisunkból, vagy valamely adatai nem helyesek. Ha ilyet találna, kérünk írjon üzenetet nekünk!

Támogatási szabályok

A támogatás célja az Intézmények működésének segítése pénzadománnyal. A támogató a támogatásért külön ellenszolgáltatást nem vár, valamint a támogatást utólag nem vonhatja vissza.
A támogatások befizetésénél a Barion Payment Zrt. fog címzettként szerepelni a számlakivonatokon és egyéb iratokon. A befizetésekre a Barion szabályzatai az irányadók. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Alapítványhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Rendszeres (havi) támogatási összeg esetén a támogatóktól alapértelmezetten rendszeresen, a következő hónapok azonos napján kerül levonásra a támogatási összeg. A rendszeres, automatikus megújulási funkció bármikor kikapcsolható a “Profil -> Támogatások” menüpont alatt, ezzel lemondható a rendszeres fizetési szolgáltatás.
A támogatások kifizetése az Alapítvány bankszámlájáról az adott Intézmény bankszámlájára történik. A kifizetés a támogatás beérkezését követő hónap tizedik napjáig esedékes.

Fizetési feltételek

A Weboldalon feltüntetett összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák, amennyiben az Alapítvány és az ügylet ÁFA körbe tartozik.
Az Alapítvány költségei fedezésére jutalékot von le a Weboldalon keresztül nyújtott támogatások után. A jutalék mértékét az Alapítvány közzéteszi a Weboldalán. A jutalék mértékének megváltoztatási jogát az Alapítvány fenntartja. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, amelyről az Alapítvány előzetesen emailben tájékoztatja az érintetteket. A módosítás kizárólag a módosítást követő támogatások esetén érvényesíthető, a már megtett támogatások díját sem kedvezően, sem kedvezőtlenül nem befolyásolhatja a módosítás.
Az Alapítvány a beérkezett támogatásokat a bankszámláján tárolja, majd a jutalékkal csökkentett összegeket a támogatás beérkezését követő hónap tizedik napjáig az Intézmények bankszámlájára átutalja. A Alapítvány csak az Intézmények felé számít fel díjat, a támogatók felé nem. A jutalék levonásához az Intézmény vezetője illetve fenntartója a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával hozzájárulását adja.
A jutalék mértéke lépcsősen változaik következők szerint:
 • Havi 0 és 4.999 Forint között: 15%
 • Havi 5.000 és 9.999 Forint között: 14%
 • Havi 10.000 és 19.999 Forint között: 13%
 • Havi 20.000 és 29.999 Forint között: 12%
 • Havi 30.000 és 49.999 Forint között: 11%
 • Havi 50.000 Forint felett: 10%
Az Alapítvány nem felel azért, hogy az Intézmények eleget tesznek-e az adózási kötelezettségeiknek, azokról az Intézmény vezetőjének illetve fenntartójának köteles meggyőződni és azoknak eleget tenni. Ezen rendelkezéseket nem érintve, a Weboldal automatikusan közreműködik a nyugta kibocsátásában, azonban az Intézmény vezetője köteles annak tartalmát ellenőrizni.
A Barion rendszer saját szerződési feltételekkel rendelkezik, azokról a támogatók az ott történő regisztráció alkalmával tudnak tájékozódni és el tudják fogadni azokat.
Az Alapítvány a tárgyhónapban esedékessé vált jutalékáról a következő hónap tizedik napjáig számlát állít ki és küld meg az Intézmény vezető részére. A Intézmény vezető a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy az Alapítvány elektronikus számlát állítson ki és küldjön meg a részére.

A szerződés létrejötte

Az Alapítvány és az Intézmény vezetője illetve fenntartója között szerződés jön létre. Az Intézmény vezetője regisztrál a Weboldalra, amivel elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Ezután az Intézmény vezetője az Intézmény profiloldalán engedélyezi az adományok gyűjtését az Alapítvány számára a “Támogatások engedélyezése” gombbal. Ekkor az Intézmény vezetője megadja az Intézmény bankszámla számát, és felhatalmazza az Alapítványt az Intézmény számára történő adománygyűjtésre. Az Alapítvány ezek után engedélyezi az Intézmény profiloldalán keresztüli adománygyűjtést.
Az Alapítvány az Intézmények vezetőinek beérkezett kéréseit ellenőrzi, és fenntartja a jogot, hogy adott esetben ezeket visszautasítsa.
A szerződés határozatlan időre jön létre.

A szerződés megszűnése

A Felek közötti szerződés az Intézmény vezetőjének regisztrációs fiókjának törlésével megszűnik. Az Intézmény vezetője jogosult a fiókot indokolás nélkül törölni, illetve a szerződést megszüntetni.
Az Alapítvány jogosult legalább 30 napos előzetes értesítés mellett indokolás nélkül törölni az Intézmény vezetőjének fiókját vagy megszüntetni a szolgáltatását.
Amennyiben a szerződés megszűnésekor az Intézménynek van már beérkezett támogatása, az a szerződés megszűnésével legkésőbb a következő hónap tizedik napjáig kifizetésre kerül.
A jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek megsértése esetén az Alapítvány jogosult egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal megszüntetni a szerződést és törölni az Intézmény fiókját. Az Intézmény fiókjának Alapítvány általi azonnali hatályú törlése esetén nem jogosult ismételten igénybe venni a szolgáltatást, az Alapítvány az Intézménytől megtagadhatja a hozzáférést vagy az ismételt regisztrációt.
Kizárólag az Intézmény vezetője felelős azért, hogy a fiókban használt adatokat mentse, archiválja a fiók törlésének esetére. A fiók törlését követően az adatok nem lesznek hozzáférhetőek a továbbiakban.

Elállási jog kizártsága

A Felek kifejezetten megállapodnak azonban, illetve a Felhasználó kifejezetten kéri a Szolgáltatót a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával, hogy a szolgáltatás nyújtását a szerződéskötést követően haladéktalanul, vagyis az elállásra nyitva álló 14 napos határidő lejárta előtt kezdje meg. Erre tekintettel az esetlegesen fogyasztónak minősülő Felhasználót az elállási jog helyett azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, amelyet a Felhasználó a fiókja törlésével gyakorolhat. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, továbbá a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően ezen kérésre, illetve nyilatkozatra tekintettel a fogyasztónak minősülő Felhasználót sem illeti meg az elállás vagy felmondás joga a 45/2014 (II. 26.) számú Kormányrendelet szerint.

A Weboldal működése

Az Alapítvány nem tudja garantálni a Weboldal megszakítás- és hibamentes működését, ilyet nem vállal, a működési hibák miatt nem vonható felelősségre. Az Alapítvány jogosult a Weboldal működését karbantartási okokból szüneteltetni.
Az Alapítvány jogosult a Weboldal tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.
A Weboldal tartalmazhat más weboldalakra vonatkozó hivatkozásokat. Ezen weboldalakon szereplő információkkal, azok tartalmával kapcsolatban az Alapítvány semmilyen felelősséget nem vállal.

Felelősség

A jogszabály által megengedett mértékig az Alapítvány ezennel kizár minden felelősséget a Weboldal Felhasználó általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:
 • a Felhasználó bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a Weboldalon közzétett információ ösztönözte;
 • a Weboldal használatának lehetetlensége;
 • a Felhasználók által feltöltött tartalom;
 • és a Weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.
A Weboldal tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért az Alapítvány lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. Az Alapítvány nem vállal helytállást azért, hogy a Weboldal, illetve a szerver, amely a Weboldalt hozzáférhetővé teszi, valamint a tárolt fájlok vírusmentesek.
Az Alapítvány semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Levél elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
Az Alapítvány nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldalhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.
Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért.
Az Alapítvány nem vállal, nem garantál semmilyen eredményt, amely a Weboldal használatához fűződne, az Alapítványnak eredményfelelőssége nincs.
A jelen fejezetben tárgyalt korlátozások vagy kizárások nem érvényesek, amennyiben a felelősség korlátozása vagy kizárása jogszabály szerint tilos.
A Felhasználó köteles biztosítani saját költségén azokat az eszközöket és a megfelelő internet hozzáférést, amelyek a részéről a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek. Az Alapítvány javasolja tűzfal és vírusvédelem igénybevételét.
Az Alapítvány nem vállal felelősséget harmadik személyek, így a Barion tevékenységért, ezen harmadik személyek szolgáltatásáért és annak működéséért.

Az illetékes közigazgatási szerv

Az Alapítvány ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint illetékes közigazgatási szervnél. A hivatal elérhetőségei az alábbiak:
 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Email: ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu
 • URL: https://www.naih.hu/

Egyebek

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is érvényesek maradnak.
A Weboldal használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megértette, annak rendelkezéseit tudomásul vette, és a Weboldal használatának feltételeként elfogadja.